Webbflöden

Vad är Webbflöden
Webbflöden är precis vad det låter, nämligen specialkonstruerade digitala webbflöden som förenklar för kunderna genom att de på ett enkelt sätt kan skicka in sina ärenden och bilagor samtidigt som banken kan effektivisera sina arbetssätt. Alla uppgifter fylls i av kunden själv som sen identifierar sig med Bank-ID eller Freja.

I dagsläget finns webbflöden för:
 • Ansökan om att bli företagskund
 • Ansökan om att bli föreningskund
 • Ansökan om att bli UF-företag
 • Befintlig företagskund
 • Befintlig föreningskund
 • Arvskifte
 • Förvaltare & God man
 • KYC företag
 • KYC privat
 • KYC föreningskund
 • Betalningsuppdrag
 • Uttag från byggnadskreditiv
 • Ny kund privat
 • Dokument och annan information


Vad utmärker Webbflöden?
 • Alla flödena finns färdiga att använda vilket gör det enkelt och snabbt att komma i gång.
 • Kunden kan skicka in ärenden 24/7, banken finns alltid nåbar.
 • De ger en fantastisk kundnytta som samtidigt kommer banken till godo genom effektivare flöden och affärer.
 • Eftersom kunden skickar in underlag och svarar på våra frågor i förväg kan man:
  • Få mycket effektivare kundmöten som handlar om kundnytta och affär i stället för förberedelser och utbildning.
  • Tacka nej till en affär i ett tidigare skede och spara tid för rådgivarna och kunden.
 • Även andra bankers kunder kan använda flödena och identifiera sig med Bank-ID/Freja.
 • För en liten kostnad får man en god tillgänglighet där Swedbank idag ännu inte har systemstöd som passar en Sparbank.

Faktablad Webbflöden