SAK

SAK står för Sponsring, Anslag & Kontroll och är ett administrativt systemstöd som gör det möjligt för:
Stiftelsen/banken att hantera hela ansöknings- och beslutsprocessen digitalt och därmed effektivare.
De sökanden skapar sina ansökningar digitalt och som sen automatiskt registreras i SAK.
Ansökningarna kan förberedas inför möten med rekommendationer till beslut och storlek på anslag för respektive ansökan. Mötesdelegaterna ser ansökningar och ansökandes historik avseende tidigare beslut i SAK.
Mötena och besluten hanteras direkt i SAK.
Efter beslut kan mejl med beslutet skickas till de sökande med färdiga brevmallar.
Uppföljningen förenklas genom ett att protokoll och rapporter kan tas fram med ett par knapptryckningar.
Stiftelsen/banken kan även lägga in sina styrdokument, skapa en budget och följa upp den genom att skapa rapporter.SAK i korthet
  • Ett bank- och stiftelseunikt system som löser mycket av administrationen åt stiftelserna.
  • Ett verktyg som kan spara mycket tid och administrativt arbete.
  • Att standardisera ansökningar och möten på ett ställe och över tid är ett stort plus.


Faktablad SAK


Så här har våra kunder valt att göra.
Länk till Sparbanksstiftelsen Bergslagen
Länk till Sparbanksstiftelsen Rekarne