AFS

Vad är AFS
AFS är ett system framtaget för att förenkla och effektivisera de interna processerna hos banken. Det administrativa arbetet från bland annat kundmötet kan skickas bakåt till ett dedikerat affärsstöd och banken kan därmed ägna mer tid åt sina kunder och ge bättre service.
AFS brukar beskrivas som en ”rörpost” med en tydlig avsändare och mottagare och inget kan försvinna på vägen.

Hanteringen bygger på att banken systematiserar de standardprocesser som ingår i att exempelvis upprätta en ny nyckelkund eller ett nytt bolån. Alla processer är ärendebaserade vilket gör att det är enkelt att hålla koll på allt som skall göras.


Vad utmärker AFS?
  • Applikationen är stabil och sedan länge utprovat system när man vill flytta arbete från en del av rörelsen till en annan.
  • Det är ett effektivt affärsstöd.
  • För varje process finns beskrivningar och informationsmaterial så att allt sker enligt förutbestämda processer. Beskrivningar hanteras av bankens administratörer. För nödvändig information från eller till kund som till exempel underskrifter eller specifikation av tjänst finns verktyg för utskrift i de olika ärendena. Man kan dessutom via statusflaggning se hur mitt ärende ligger till.
  • Systemet säkerställer att det finns en ansvarig och att inga ärenden glöms bort.
  • Alla flöden kan följas från både kundansvariga, handläggare och chefer.
  • Systemet ger frihet att anpassa systemet till din unika bank och dina utmaningar.
  • Systemet innebär att man kan bygga ett affärsstöd som är spritt både geografiskt och med olika arbetstider.


Fördelar med AFS
  • Om banken/kontoret har begränsade öppettider kan man när banken är öppen lägga in ärenden när det är hektiskt, och slutföra dem under eftermiddagen när banken är stängd även om man inte har ett dedikerat affärsstöd.
  • Om man har kontor med olika öppettider kan de kontor som just i dag har stängt på eftermiddagen jobba som affärsstöd, medan andra kontor som har öppet tar emot kund. Att agera affärsstöd vissa tider kan motivera att kontoret finns kvar på orten men med begränsade öppettider, övriga tider är det ett affärsstöd som även kan bedriva rådgivning via Teams och andra backoffice-ärenden.

Faktablad AFS