Om Rekarne Finansutveckling

2013 behövde Sparbanken Rekarne en smidig, bankanpassad IT-lösning för att hantera bolåneaffären. I den skulle både rådgivare och affärsstöd få ett stöd i sitt arbete. Man ville skapa mer tid för rådgivarna att ha kundmöten och samtidigt få en bättre kvalitet i den administra hanteringen. Banken kontaktade det lokala IT-bolaget Viaduct och tillsammans utvecklades ett systemstöd – BLG (Bolånegruppen).

Ryktet om BLG spred sig inom sparbanksvärlden, andra sparbanker besökte Sparbanken Rekarne och flera av dem ville köpa BLG.

Parallellt med detta fortsatte Sparbanken Rekarne och Viaduct att utveckla idén, till att även omfatta andra ärenden än bolåneaffären; till exempel nya kunder, avslutsärenden, spara- och försäkrings- och företagsaffären med mera. Det utvecklade systemstödet AFS (Affärsstödsystemet) föddes och BLG-funktionaliteten lyftes in i AFS.

Även det här systemstödet visade sig vara intressant för andra sparbanker och i samband med det bildades Rekarne Finansutveckling för att vara en trygg och långsiktig partner för de banker som väljer att använda våra system.

Framgången med AFS fick bankens Risk och Compliance att skissa på ett systemstöd även för dem och SORC föddes. Efter bara ett par år hade nästan 30 sparbanker SORC och 2020 tecknades ramavtalet med Sparbankernas Riksförbund. Utvecklingen har gått fort och nu finns 20 olika moduler i SORC och 55 sparbanker använder det.

Sparbanken Rekarne fortsatte att utveckla egna systemstöd och idag finns det 6 system framtagna för bland annat sparbanker och stiftelser.
Finansutveckling är ett utvecklingsbolag med syfte att tillhandahålla IT-lösningar speciellt utvecklade för finansiella verksamheter. Vår produktutveckling bygger på de gemensamma behoven som våra kunder har och vi ägs till hälften av Sparbanken Rekarne AB och Viaduct AB.

Finansutveckling äger koden och rättigheterna till samtliga produkter.