VoH

Varmt om hjärtat är en plattform och ett forum där spännande, lokala projekt och satsningar kan marknadsföra sig själva och söka medlemmars, supportrars och allmänhetens ekonomiska stöd – crowdfunding.
Tanken är att tjänsten Varmt om hjärtat ska verka för och hjälpa fler lokala projekt att kunna förverkligas.
– Vi är övertygade om att fler både vill och kan bidra till den lokala utvecklingen på sina hemorter – antingen som projektägare eller finansiärer.

Företag, organisationer och föreningar som förslagsvis är kunder hos banken kan via hemsidan skapa projekt, som efter att det skickats in granskas av banken/stiftelsen innan publicering. Efter godkännande lanseras projektet för omvärlden, främst via sociala medier och av projektet själva men eventuellt också av banken.

Satsningen kan vara geografiskt kopplad till de kommuner där banken är verksam men också inom olika områden.
– Varmt om hjärtat är framtaget för att driva projekt i de områden som både banken och/eller stiftelsen sedan länge gjort sig kända för att vara drivande inom till exempel forskning, idrott, kultur, näringsliv, samhälle och utbildning.

De som vill stötta ett projekt gör det enkelt genom att klicka på bidra-knappen på aktuellt projekt och därefter betala med Swish eller kort. Givetvis kan även de som inte är kunder hos banken stötta projekten i Varmt om hjärtat.

Vad säger användarna?
  • Ett bra verktyg att bygga engagemang hos kunder och samhälle.
  • Crowdfunding känns inte som att det har blivit etablerat i Sverige, men om man som Sparbank vill bidra till sitt verksamhetsområde så är systemet bra. Det är omgjort och anpassat till att passa Sparbanker och gör uppstartssträckan kort.
  • Med VoH vet du att banken stöttar där det uppskattas av kunderna.
  • Många som vill ha bankernas stöd idag sätter bara upp en reklamskylt som motprestation. Med VoH så kan föreningarna bli bättre på att välja rätt projekt som faktiskt kan ge pengar. Om man kör 50/50-modellen (banken går in och bidrar med hälften) så får man mer motiverade medlemmar som kan bidra och ger föreningen möjlighet till mer pengar än vad bara banken kan ge, då minskar på sikt bankens dominans som sole provider av föreningsstöd.

Faktablad Varmt om Hjärtat


Så här har vår kund Sparbanken Västra Mälardalen valt att göra.
Hjärta Västra Mälardalen