Finansutvecklings tidslinje

2024
Vi inleder året med att lansera den nya SAK. Redan innan vi är klara med alla utvecklingar av systemet har det första avtalet skrivits med en sparbanksstiftelse.

2023
Vi startar upp arbete med att bygga den nya SAK. Systemet var skapat för Rekarnestiftelsens behov men behövde anpassas för att fungera för andra stiftelser men även sponsoravtal som till exempel en bank jobbar med.
Omvärlden är orolig och priser och inflation skjuter i höjden vilket leder till att vi för första gången sedan starten höjer våra priser.

2022
Efter ett intensivt 2021 med många nya kunder som behövde stöd och guidning behövde vi konsolidera oss lite. Det innebar däremot ingen vila i utvecklingen som fortsatte i samma takt. Fler nya flöden i Webbflödena och nya ärendemoduler i SORC.

2021
Ramavtalet gör att fler sparbanker blir intresserade av SORC men även övriga system som Finansutveckling tagit fram. Under året sätter vi upp mellan 1-4 olika system i månaden.
I december köper Finansutveckling SAK av Sparbanksstiftelsen Rekarne.

2020
Över trettio sparbanker använder nu SORC. På våren inleds samtal med Sparbankerna Riksförbund om möjligheten att teckna ett ramavtal avseende SORC, i september blir allt klart och ramavtalet undertecknas. I den nya versionen kan nu Sparbankernas Riksförbund, från sin egen SORC, dela med sig av sina dokument och ärenden direkt till alla sparbankers SORC.

2019
Verksamheten fortsätter att växa och Finansutveckling behöver anställa. Från och med februari finns nu 3 heltidsanställda i företaget.

2018
Sparbanksstiftelsen Rekarne börjar arbeta i sitt nya system utvecklat av Viaduct. I stället för brev, mejl och Excel blir nu hela ansöknings- och beslutsprocessen digital i och med systemet SAK tagits fram. Systemet har hämtat flera delar från SORC och AFS.

2017
Den första delen av Nav1 skapas. Då byggdes det som ett CRM-system för att få koll på alla kundevent, kundernas intressen och företagens nyckelpersoner. Nu är det utvecklat att även möjliggöra ett teamarbete för teamen som jobbar med bankernas större kunder. Företagsrådgivare, privatrådgivare, Privat banking och jurister kan samverka och skapa gemensamma planer i systemet.

2017
Crowdfunding skapas, en plattform där banken och organisationer/föreningar/företag kan skapa sina projekt och samla in medel för till exempel behjärtansvärda projekt. Bankerna döper sin egen plattform till exempel Hjärta Västra Mälardalen eller Varmt om Hjärtat.

2017
Vid den här tiden fanns det ingen bra mobilapp för bankens företagare, därför tog vi fram ett webbformulär där de kunde identifiera sig med bank-id och enkelt få hjälp i vardagen utan att besöka banken. Webbflödena var födda. Idag finns 12 olika flöden för företag, privatperson, organisationer/föreningar och förvaltare/gode män.

2017
För att hantera andra sparbankers förfrågan om att få köpa ett eller flera av systemen bildas Rekarne Finansutveckling AB.

2016
Sparbanksstiftelsen såg nu samma möjligheter till ett effektivare arbete och SAK togs fram (Sparbanksstiftelsens ansökningskontroll).

2016
SORC (Styrning, Ordning, Risk & Compliance) skapas. Med framgången från AFS kom önskemål från bankens enheter som jobbade med risk och compliance att även de behövde ett system som stöttar deras arbete.

2016
BLG utvecklas till AFS (Affärsstödssytem) där de flesta kundärenden kan hanteras och färdigställas av antingen ett backoffice eller handläggaren själv.

2014
Vårt första system BLG (Bolånegruppen skapades).