Finansutvecklings tidslinje

2014
Vårt första system BLG (Bolånegruppen skapades).

2016
BLG utvecklas till AFS (Affärsstödssytem) där de flesta kundärenden kan hanteras och färdigställas av antingen ett backoffice eller handläggaren själv.

2016
SORC (Styrning, Ordning, Risk & Compliance) skapas. Med framgången från AFS kom önskemål från bankens enheter som jobbade med risk och compliance att även de behövde ett system som stöttar deras arbete.

2016
Sparbanksstiftelsen såg nu samma möjligheter till ett effektivare arbete och SAK togs fram (Sparbanksstiftelsens ansökningskontroll).

2017
För att hantera andra sparbankers förfrågan om att få köpa ett eller flera av systemen bildas Rekarne Finansutveckling AB.

2017
Vid den här tiden fanns det ingen bra mobilapp för bankens företagare, därför tog vi fram ett webbformulär där de kunde identifiera sig med bank-id och enkelt få hjälp i vardagen utan att besöka banken. Webbflödena var födda. Idag finns 12 olika flöden för företag, privatperson, organisationer/föreningar och förvaltare/gode män.

2017
Crowdfunding skapas, en plattform där banken och organisationer/föreningar/företag kan skapa sina projekt och samla in medel för till exempel behjärtansvärda projekt. Bankerna döper sin egen plattform till exempel Hjärta Västra Mälardalen eller Varmt om Hjärtat.

2017
Den första delen av Nav1 skapas. Då byggdes det som ett CRM-system för att få koll på alla kundevent, kundernas intressen och företagens nyckelpersoner. Nu är det utvecklat att även möjliggöra ett teamarbete för teamen som jobbar med bankernas större kunder. Företagsrådgivare, privatrådgivare, Privat banking och jurister kan samverka och skapa gemensamma planer i systemet.