NAV1

Nav1 ger Rådgivare och Kundteam möjlighet att på ett strukturerat sätt jobba med kundplaner, events och inbjudningar. Det skapar kundnöjdhet och bättre relationer.
Nav1 är ett verktyg som ger rådgivare och hela kundteamet kontroll över kundrelationen och samtidigt ett stöd att aktivt arbeta framåt i, genom prospektering, sälj, analys och event. Banken och rådgivaren får en möjlighet att enklare skapa starkare kundrelationer med nöjdare kunder.

Nav1 skapar möjligheten att:
 • Få en sammanhållen kundvy, här sammanfattas kundens hela engagemang och intressegemenskap. Teamet håller ordning på kundens produktpenetration och volymer.
 • För rådgivaren och hela kundteamet att jobba effektivt och aktivt med sin egen kundbas.
 • Enkelt skapa handlingsplaner som hela kundteamet kan se, bearbeta och följa upp.
 • Spara all dokumentation avseende kunden och filerna rensas efter rensningsregler så man behöver inte själv tänka på att rensa dokument på egna diskar enligt GDPR.
 • Lägga upp egna bevakningar för viktiga händelser på respektive kund. Du kan även importera fil för bevakning av till exempel kredituppföljning.
 • Få tillgång till alla funktioner och data vid till exempel ett kundbesök, du är inte bunden till kontoret längre.
 • Få smidigare byten av kundansvariga och teammedlemmar när någon till exempel byter befattning eller slutar.
 • Hålla ordning på alla kundaktiviteter och kundens olika intressen allt för att öka kvaliteten och kundnöjdheten.
 • Skapa ett urval ur hela kundbasen för en specifik aktivitet.
 • Skapa event direkt utifrån en färdig lista.
 • Sprida aktiviteterna över hela kundbasen så vi inte fokuserar på samma kunder hela tiden, det ökar kundnöjdheten.
 • Om banken även har verktyget AFS kan man länkas från Nav1 till AFS och skapa nya ärenden direkt på kunden till exempel vid ett kundbesök.
 • Om man har verktyget SORC kan man länkas till Kreditdelegation och se kundens BD-ärenden i Nav1 till exempel vid ett kundbesök.

Vad säger användarna?
 • Kopplingen kundteam, nyckelpersoner hos kunden, dokumentsamlingsfunktionen tillsammans med eventdelen är ett perfekt verktyg för att säkerställa att vi bjuder rätt personer till rätt event och att vi har koll på motparterna hos kunden. Speciellt kundevent kan annars lätt bli att man alltid bjuder samma kunder hela tiden.
 • Nav1 ger en effektiv kundbearbetning.
 • Nav1 ger mig en möjlighet att göra affären ute hos kunden, i deras egen miljö.

Faktablad Nav1