SORC

SORC möjliggör för användarna att både hantera data och följa regler och krav.
SORC står för Styrning, Ordning, Risk och Compliance och är ett ledningssystem som säkerställer att bankverksamhet kan bedrivas på ett tydligt och regelrätt sätt.

Våra kunder består av 55 sparbanker av totalt 58 i hela Sverige och vi har ett pågående samarbetsavtal med Sparbankernas Riksförbund (SR). Vi jobbar även med ett externt försäkringsförmedlingsbolag.

Idag innehåller SORC bland annat:
 • NPAP/DPIA
 • Styrdokument
 • Dokumentbibliotek
 • Myndighetsloggar och loggar
 • Behörighetsbeställning
 • Incidentrapporter
 • Kreditdelegation
 • Inventarieförteckning
 • Återkommande möten
 • Projekt
 • Uppföljning och rapporter
 • Kontroller och andra åtgärder
 • Granskning kreditakter
 • Avtal
 • Utkontrakterade funktioner
 • Covenanter
 • Tillstånd
 • Ränteavvikelser


SORC är ett GRC-system (Governance – Risk – Compliance) som är perfekt för ordning och reda och därför passar utmärkt för till exempel en bank eller annan regelverksstyrd verksamhet.

Med SORC har man allt på ett ställe med anpassningsmöjligheter för verksamheten

SORC är ett unikt system, skapat för Sparbankerna, gjort med och för användarna och deras vardag. Det har hög säkerhet eftersom det ligger på en server hos Swedbank IT och kan ändå användas på distans via VPN.

När det är dags att agera på olika saker skapar SORC automatiska notifikationer via mejl, inget hamnar mellan stolarna och glöms bort. Du kan även skapa egna notifikationer och påminnelser till dig själv eller kollegor.

Systemet minskar personberoende vid uppgifter som hanteras av grupp eftersom man kan gå i och ur ärende, den som tar vid ett ärende kan lätt få en överblick över vad som är gjort sedan tidigare.

Administrationsdelen ger varje bank en stor flexibilitet att anpassa SORC efter sina egna behov. I rapportdelen skapas rapporter för att få ut önskade data och information.


Vad säger användarna?
 • SORC är basen i arbetet och ett sätt att upprätthålla ramverket för bank, inte ett system som har med direkta kundbearbetning att göra.
 • SORC ger en billig nattsömn!
 • Vi som jobbar mycket med att besvara myndighetsförfrågningar har allt samlat på ett ställe och med informationen integrerad. Du kan lätt grafiskt se vad som kommit in, och vad vi skickat som svar. I AML-utredningar finns all konversation med kunden sparad, inkl. vårt underlagsmaterial för att inleda granskningen. Det ger en unik helhet över ärendena som du inte kan få om du samlar allt i plastmappar.
 • Jag förstår inte hur man kan bedriva bank utan SORC!

Faktablad SORC